พีระกุลคลินิกเวชกรรม

แบบฟอร์มแจ้งการชำระเงิน

หากท่านไม่สามารถแจ้งการสั่งซื้อผ่านหน้าเว็บไซต์ได้ กรุณาแจ้งผ่านทาง Email: Jaratsak@gmail.com